Nội thất văn phòng

Thiêt kế và thi công văn phòng SUMI.GB

03/08/2018
 
Địa chỉ: tầng 9 tòa nhà 335 cầu giấy
Thiết kế nội thất: 2018
Thời gian thi công: 15 ngày
Năm thực hiện: 2018
Thiêt kế và thi công văn phòng SUMI.GB
Thiêt kế và thi công văn phòng SUMI.GB (1)

Thiêt kế và thi công văn phòng SUMI.GB (1)

Thiêt kế và thi công văn phòng SUMI.GB (2)

Thiêt kế và thi công văn phòng SUMI.GB (2)

Thiêt kế và thi công văn phòng SUMI.GB (3)

Thiêt kế và thi công văn phòng SUMI.GB (3)

Thiêt kế và thi công văn phòng SUMI.GB (4)

Thiêt kế và thi công văn phòng SUMI.GB (4)

Thiêt kế và thi công văn phòng SUMI.GB (5)

Thiêt kế và thi công văn phòng SUMI.GB (5)

Thiêt kế và thi công văn phòng SUMI.GB (6)

Thiêt kế và thi công văn phòng SUMI.GB (6)

Thiêt kế và thi công văn phòng SUMI.GB (7)

Thiêt kế và thi công văn phòng SUMI.GB (7)

Thiêt kế và thi công văn phòng SUMI.GB (8)

Thiêt kế và thi công văn phòng SUMI.GB (8)

 

Tham khảo ý tưởng thiết kế

Phong cách scanadinavian trong cuộc sống hiện đại - sự cân bằng hoàn hảo
Phong cách scanadinavian trong cuộc sống hiện đại - sự cân bằng hoàn hảo
13/05/2016
Scandinavia là khái niệm chỉ một phần hay toàn bộ vùng Bắc Âu. Trong địa lí, bán...
Phong cách Minimalism – Đẹp lại đơn giản
Phong cách Minimalism – Đẹp lại đơn giản
13/05/2016
Minimalism là phong cách thể hiện không gian nội thất hiện đại theo xu hướng giản lược các yếu tố...