Nội thất chung cư

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3

06/06/2019
 
Địa chỉ: victoria Văn Phú - V3- 602
Năm thực hiện: 2019
Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3
Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (1)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (1)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (2)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (2)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (3)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (3)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (4)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (4)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (5)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (5)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (6)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (6)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (7)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (7)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (8)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (8)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (9)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (9)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (10)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (10)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (11)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (11)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (12)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (12)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (13)

Thiết kế và thi công căn hộ Victorya V3 (13)

 

Tham khảo ý tưởng thiết kế

Phong cách scanadinavian trong cuộc sống hiện đại - sự cân bằng hoàn hảo
Phong cách scanadinavian trong cuộc sống hiện đại - sự cân bằng hoàn hảo
13/05/2016
Scandinavia là khái niệm chỉ một phần hay toàn bộ vùng Bắc Âu. Trong địa lí, bán...
Phong cách Minimalism – Đẹp lại đơn giản
Phong cách Minimalism – Đẹp lại đơn giản
13/05/2016
Minimalism là phong cách thể hiện không gian nội thất hiện đại theo xu hướng giản lược các yếu tố...