Nội thất chung cư

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis

18/12/2018
 
Diện tích: 129.5m2
Thời gian thi công: 2019
Năm thực hiện: 2019
Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis
Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (1)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (1)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (2)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (2)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (3)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (3)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (4)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (4)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (5)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (5)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (6)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (6)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (7)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (7)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (8)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (8)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (9)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (9)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (10)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (10)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (11)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (11)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (12)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (12)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (13)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (13)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (14)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (14)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (15)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (15)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (16)

Thiêt kế và hoàn thiện căn hộ M1-2601 Metropolis (16)

 

Tham khảo ý tưởng thiết kế

Phong cách scanadinavian trong cuộc sống hiện đại - sự cân bằng hoàn hảo
Phong cách scanadinavian trong cuộc sống hiện đại - sự cân bằng hoàn hảo
13/05/2016
Scandinavia là khái niệm chỉ một phần hay toàn bộ vùng Bắc Âu. Trong địa lí, bán...
Phong cách Minimalism – Đẹp lại đơn giản
Phong cách Minimalism – Đẹp lại đơn giản
13/05/2016
Minimalism là phong cách thể hiện không gian nội thất hiện đại theo xu hướng giản lược các yếu tố...