Nội thất chung cư

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City

03/10/2018
 Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City
Thời gian thi công: 2018
Năm thực hiện: 2018
Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City
Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (1)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (1)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (2)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (2)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (3)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (3)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (4)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (4)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (5)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (5)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (6)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (6)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (7)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (7)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (8)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (8)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (9)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (9)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (10)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (10)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (11)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (11)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (12)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (12)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (13)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (13)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (14)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (14)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (15)

Thiết kế và Hoàn thiện căn hộ 2320_R5 Royal City (15)

 

Tham khảo ý tưởng thiết kế

Phong cách scanadinavian trong cuộc sống hiện đại - sự cân bằng hoàn hảo
Phong cách scanadinavian trong cuộc sống hiện đại - sự cân bằng hoàn hảo
13/05/2016
Scandinavia là khái niệm chỉ một phần hay toàn bộ vùng Bắc Âu. Trong địa lí, bán...
Phong cách Minimalism – Đẹp lại đơn giản
Phong cách Minimalism – Đẹp lại đơn giản
13/05/2016
Minimalism là phong cách thể hiện không gian nội thất hiện đại theo xu hướng giản lược các yếu tố...