Nội thất chung cư

Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh

03/10/2018
Thiết kế và Hoàn thiện nội  thất căn hộ chung cư Hud3 Phòng 704-H2
Thời gian thi công: 10-2018
Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh
Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh (1)

Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh (1)

Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh (2)

Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh (2)

Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh (3)

Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh (3)

Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh (4)

Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh (4)

Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh (5)

Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh (5)

Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh (6)

Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh (6)

Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh (7)

Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh (7)

Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh (8)

Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh (8)

Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh (9)

Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh (9)

Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh (10)

Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh (10)

Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh (11)

Hoàn thiện căn hộ 704-H2 Chung cư Hud3 Nguyễn Đức Cảnh (11)

 

Tham khảo ý tưởng thiết kế

Phong cách scanadinavian trong cuộc sống hiện đại - sự cân bằng hoàn hảo
Phong cách scanadinavian trong cuộc sống hiện đại - sự cân bằng hoàn hảo
13/05/2016
Scandinavia là khái niệm chỉ một phần hay toàn bộ vùng Bắc Âu. Trong địa lí, bán...
Phong cách Minimalism – Đẹp lại đơn giản
Phong cách Minimalism – Đẹp lại đơn giản
13/05/2016
Minimalism là phong cách thể hiện không gian nội thất hiện đại theo xu hướng giản lược các yếu tố...